Jaarverslagen

De Dierenambulance in cijfers

Hiernaast treft u een financieel overzicht aan van de inkomsten en uitgaven van De Dierenambulance: de jaarcijfers over 2019 en 2020 en de begrotingen over 2020 en 2021.

 

Jaarrekening20-21