Financiën

Financiën

De jaarlijkse kosten bedragen ongeveer € 83.000. De kosten voor de opvang van huisdieren zijn begroot op ruim € 26.000. De dieren verblijven in een asiel totdat de eigenaar gevonden is of totdat het dier herplaatst is. De kosten van medische zorg van gevonden dieren is bedragen ruim € 18.000. De kosten van de dierenambulances (brandstof, onderhoud, verzekeringen) zijn ongeveer € 10.000 per jaar. De resterende kosten hebben betrekking op zaken als telefoon, bijeenkomsten, drukwerk, scholing, kosten vrijwilligers, kleding, kosten van de website en onvoorzien). Jaarlijks wordt rekening gehouden met de kosten van een castratie-, sterilisatie- en chip- en registratieactie voor katten van.

De totale kosten worden voor het overgrote deel gedekt door de gemeente Westerkwartier, die een vast bedrag per jaar beschikbaar stelt ter dekking van de kosten van van het vervoer, de medische kosten en de kosten van opvang van huisdieren.

Per jaar krijgen we gemiddeld € 3.500 aan giften en donaties. Veelal worden deze middelen gebruikt om speciale aanschaffingen te doen. Ook ontvangen we bijdragen van Stichting DierenLot.

Anbi

Dierenlot

Begroting en jaarrekening