Financiën

Financiën

De Jaarlijks kosten bedragen ongeveer € 75.000. De kosten voor de opvang van huisdieren zijn begroot op € 20.000. De dieren verblijven in een asiel totdat de eigenaar gevonden is of totdat het dier herplaatst is. De kosten van medische zorg van gevonden dieren is bedragen ruim € 15.000. De kosten van de dierenambulances (brandstof, onderhoud, verzekeringen) zijn ongeveer € 10.000 per jaar. De resterende € 10.000 zijn
voor diverse kosten (zoals telefoon, bijeenkomsten, drukwerk, kleding en onvoorzien). De kosten worden voor het overgrote deel gedekt door de gemeente Westerkwartier, die via een vast bedrag per jaar de door ons te maken kosten van het vervoer, de medische kosten en de kosten van opvang van huisdieren vergoed.

Per jaar krijgen we gemiddeld € 2.500 aan giften en donaties. Veelal worden deze middelen gebruikt om speciale aanschaffingen te doen. Voorbeelden zijn een chipreader en een reeënmand. Onlangs is via een emballageactie een mooi bedrag ontvangen, waarvoor een prachtige vangkooi voor poes en kittens is aangeschaft. Ook zijn we beneficiant van Stichting DierenLot.

De Dierenambulance is een zogenaamde ANBI. Voor meer informatie over onze ANBI-status klikt u op de knop ANBI. Voor onze jaarverslagen klikt u op de knop jaarverslagen in het menu ’werkwijze’.

Anbi

Dierenlot

Begroting en jaarrekening