Begroting en jaarrekening

De Dierenambulance in cijfers

Hiernaast treft u een financieel overzicht aan van de inkomsten en uitgaven van De Dierenambulance: de jaarcijfers over 2020 en 2021 en de herziene begroting over 2021 en de begroting 2022

Begroting 2022