Begroting en jaarrekening

De Dierenambulance in cijfers

Hieronder treft u een financieel overzicht aan van de inkomsten en uitgaven van De Dierenambulance: de jaarcijfers over 2021 en de begrotingen over 2022 en 2023. U kunt het overzicht ook downloaden via de link onderaan de pagina.

Begroting 2023

Download hier Begroting 2023.