Deskundigheidsbevordering

Vrijwilligersavonden en deskundigheidsbevordering

Ongeveer 6 keer per jaar komen de vrijwilligers en het bestuur van De Dierenambulance bij elkaar. Deze avonden zijn bedoeld om ervaringen in het dagelijkse werk uit te wisselen en waar nodig werkwijzen aan te scherpen. 

Van tijd tot tijd wordt een externe spreker uitgenodigd. Voorbeelden hiervan zijn een presentatie door een voormalig politiemedewerker over het thema “Veilig werken langs de weg”. Ook werd een avond georganiseerd over communicatietechnieken, om nog effectiever op te kunnen treden in de contacten tijdens het werk. 

Alvorens vrijwilligers zelfstandig de dierenambulance gaan bemensen, doorlopen ze als aspirant-chauffeurs een inwerkprogramma. Daarnaast volgen alle chauffeurs een cursus dieren-EHBO. Deze cursus wordt belangeloos gegeven door medewerkers van de Dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen

De chauffeurs worden ook aanvullend geschoold. Zo hebben de vrijwilligers de afgelopen jaren bezoeken gebracht aan Faunavisie Wildlifecare in Westernieland en “De Fûgelhelling” in Ureterp. Deze opvangadressen spelen ook een rol in de opleiding van de chauffeurs. Wanneer er dieren gebracht worden, wordt er verteld welk dier het is en wat er mogelijk aan mankeert. Waar nodig wordt
uitleg gegeven over hoe te handelen met dat dier. Tweemaal per jaar gaan er vier chauffeurs naar de bijeenkomsten van Stichting DierenLot. Er zijn diverse workshops te volgen tijdens deze gezellige, leerzame dagen. Op deze wijze wordt er gewerkt aan een deskundige groep vrijwilligers, die op een veilige en vakkundige wijze het werk kan uitvoeren. Hoe meer kennis, hoe succesvoller het werk gedaan kan worden!

EHBO