DierenLot

Stichting DierenLot

De Dierenambulance is benficiant

 

Hoe stichting Dierenlot ons helpt kunt u lezen op de speciale pagina over onze stchting. Klik op de rode knop om verder te lezen.

Dierenlot

 

ambus

 

Onze ambulances

 

De Dierenambulance heeft de beschikking over twee, volledig ingerichte, dierenambulances. Deze ambulances zijn in bruikleen gegeven door de Stichting DierenLot. Deze stichting heeft onder meer tot doel het samenwerken met en/of het sponsoren van allerlei lokale en regionale instellingen en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de bescherming en de gezondheid van dieren in Nederland. DierenLot heeft in Nederland in totaal plm. 150 ambulances in bruikleen gegeven. DierenLot organiseert twee keer per jaar een landelijk congres. Op deze dagen wordt aan deskundigheidsbevordering op een breed terrein van het dierenwelzijn gedaan, bijvoorbeeld over de opvang en verzorging van huisdieren en in het wild levende dieren. Iedere keer nemen enkele vrijwilligers van De Dierenambulance deel aan deze dagen. Op deze dagen worden ook de ambulances geïnspecteerd en worden de banden gewisseld, passend bij het komende seizoen.