Partners

Voor de (medische) zorg aan huisdieren werken we samen met een aantal partners in de regio.

 

Dierenkliniek Stad & Westerkwartier

De Dierenartsenpraktijk Zuidhorn (DAP) was medeoprichter van stichting De Dierenambulance. De DAP is begonnen als een praktijk voor landbouwhuisdieren, maar is nu ook een praktijk voor diergeneeskundige zorg voor gezelschapsdieren. Sinds juni 2021 heeft de praktijk een andere naam gekregen: “Dierenkliniek Stad & Westerkwartier”.

De praktijk heeft sinds 2010 twee locaties: in Zuidhorn en in Groningen in de wijk Reitdiep. Het motto van de Dierenkliniek Stad & Westerkwartier is: “Oog voor dieren”.

Dierenkliniek Stad & Westerkwartier

 

Dierenartsenpraktijk “Tusken Diken en Feanen”

Dierenartsenpraktijk “Tusken Diken en Feanen”, met de hoofdvestiging in Drogeham, is sinds 2020 partner van De Dierenambulance.

Ook hier kunnen we in noodgevallen 24/7 terecht met dieren die medische zorg nodig hebben. De dierenartsen verzorgen daarnaast af en toe een instructieavond voor onze groep vrijwilligers over een specifiek thema rond dierenwelzijn. 

Veel van de huisdieren die hier worden behandeld, worden daarna opgevangen bij Dierenwelzijnscentrum Adventure.

Dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen

 

Dierenwelzijnscentrum Adventure

Dierenwelzijnscentrum Adventure is in 2011 opgericht door Henri en Claudia Hageman. 

Het bedrijf bestaat uit een dierenpension, waar vakantie-opvang geboden wordt voor honden en katten en een dierenasiel, waar thuisloze dieren worden opgevangen.

Bij Adventure zijn meerdere fulltime medewerkers in dienst om alles in goede banen te leiden. De rest van het werk wordt gedaan met vrijwilligers, stagiaires en mensen in een re-integratietraject.

Dierenwelzijnscentrum Adventure

Voor de opvang en zorg aan in het wild levende dieren werken wij samen met;

 

Faunavisie Wildcare

Faunavisie is gespecialiseerd in de opvang, verzorging en revalidatie van wilde inheemse dieren in Noord-Nederland. Doel is om de dieren na hun herstel weer vrij te laten in de natuur.

Faunavisie heeft een ontheffing van het ministerie voor de opvang van inheemse wilde dieren. Ze werken samen met collega opvangcentra, dierenartsen en opleidingscentra.

Van de Waddeneilanden, dierenambulances, particulieren, kantonniers en terreinbeheerders worden hulpbehoevende wilde inheemse dieren naar Faunavisie gebracht.

Faunavisie Wildcare

 

De Fûgelhelling

De Fûgelhelling is een uniek opvangcentrum in het Noorden van Nederland. Het opvangcentrum biedt sinds 1975 hulp aan zieke, gewonde, verzwakte en ouderloze inheemse vogels en zoogdieren. Jaarlijks worden ongeveer 10.000 dieren opgevangen, die op straat zijn aangereden, tegen een raam zijn gevlogen, door de kat zijn gepakt of zijn verweesd en te jong om voor zichzelf te zorgen.

Zo’n 60 vrijwilligers doen hun uiterste best om de dieren op te lappen, te voeren en weer vrij te laten. De patiënten variëren van jonge merels, kauwtjes, duiven, uilen, roofvogels, zwaluwen en ooievaars tot jonge egels, vleermuizen, dassen en reeën. Het streven is dat alle dieren zo snel mogelijk terugkeren naar de natuur.

De Fûgelhelling heeft verschillende opvangmogelijkheden: een ziekenboeg, een grote uitvliegkooi voor roofvogels, een kooi voor weidevogels en één voor watervogels. Bovendien heeft De Fûgelhelling twee vijvers: één op de opvang zelf en één op het prachtige Douwes Gea.

De Fûgelhelling