Over ons

De Dierenambulance is een stichting welke volledig draait op vrijwilligers. Zowel het bestuur als de medewerkers krijgen geen vergoedingen. Al onze middelen komen ten goede aan het doel van onze stichting. Een deel van onze werkzaamheden wordt bekostigd door de gemeente Westerkwartier, maar die bijdrage is niet kostendekkend. Om onze werkzaamheden voort te kunnen zetten zijn wij afhankelijk van donaties, giften en andere manieren van fondsenwerving. Hiertoe ontplooien de vrijwilligers diverse activiteiten en zijn we beneficiant van Stichting DierenLot.

vrijwilligers

Bekijk ook deze onderliggende pagina's:

DoelstellingGeschiedenisVrijwilligersIn beeld