ANBI

Stichting De Dierenambulance heeft de zogenaamde ANBI-status. Een ANBI is een ”Algemeen Nut Beogende Instelling”. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. De stichting is een ANBI sinds 1 januari 2011. Uw gift of donatie is daarmee aftrekbaar van de inkomstenbelasting.  

Lees meer informatie van de belastindienst over ANBI-instellingen.

anbi

RSIN 819417944